Ondernemingsraad en verwantenraad

De Ondernemingsraad

Bij September hebben we een actieve ondernemingsraad (OR) die bestaat uit collega's van de verschillende woonhuizen. Deze mensen hebben verschillende functies binnen September en denken gevraagd en ongevraagd mee over de ontwikkelingen binnen September.

De Ondernemingsraad bestaat uit: 

 • Anouk Grotenhuis (Twello)
 • Caroline Krol (Witmarsum) - voorzitter
 • Christa Oldenburger- Bremmer (Apeldoorn) 
 • Monique Oltmans-Sanders (Velp)
 • Trea Bosman-Meuleman (Velp) - secretaris

U kunt de Ondernemingsraad bereiken voor vragen, informatie of ideeën via Caroline Krol - caroline.krol@wonenbijseptember of Trea Bosman - trea.bosman@wonenbijseptember.nl
 

De Verwantenraad

September vindt het belangrijk om dagelijks in contact te zijn met familie over het welzijn van de bewoners. Wij waarderen het dat familieleden in de Verwantenraad met ons meedenken over de ontwikkelingen bij September.

De Verwantenraad bestaat uit:

 • Bart Jeroen Hemstra (Apeldoorn) - voorzitter
 • Jan Willem Jansen (Wageningen)
 • Monique Lavies (Apeldoorn)
 • Ceciel van Don (Zevenaar)

"Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Wij richten ons op onderwerpen en zaken die het niveau van de individuele bewoner en woonhuis overstijgen. Daarnaast brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening aan de bewoners. Uiteraard zijn wij voor de verwanten van bewoners bereikbaar." - Bart Jeroen Hemstra

Ook als verwante meedenken?

Wilt u meedenken in de verwantenraad, dan kunt u contact opnemen met Bart Jeroen Hemstra via onderstaand e-mailadres.

verwantenraad@wonenbijseptember.nl.  

 

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Paul Koeslag - voorzitter
 • Peter Tersteeg
 • Remco Bijlsma