Bestuur, advies en toezicht

De Ondernemingsraad

Ondernemingsraad September (OR)Bij September hebben we een actieve ondernemingsraad (OR) die bestaat uit collega's van de verschillende woonhuizen. Deze mensen hebben verschillende functies binnen September en denken gevraagd en ongevraagd mee over de ontwikkelingen binnen September.

De Ondernemingsraad bestaat uit: 

  • Caroline Krol (Witmarsum) - voorzitter
  • Christa Bremmer (Apeldoorn) 
  • Monique Oltmans-Sanders (Velp)
  • Trea Bosman-Meuleman (Velp) - secretaris

U kunt de Ondernemingsraad bereiken voor vragen, informatie of ideeën via Caroline Krol - caroline.krol@wonenbijseptember of Trea Bosman - trea.bosman@wonenbijseptember.nl
 

De Verwantenraad

September vindt het belangrijk om dagelijks in contact te zijn met familie over het welzijn van de bewoners. Wij waarderen het dat familieleden in de Verwantenraad met ons meedenken over de ontwikkelingen bij September.

De Verwantenraad bestaat uit:

  • Bart Jeroen Hemstra (Apeldoorn) - voorzitter
  • Jan Willem Jansen (Wageningen)
  • Ceciel van Don (Zevenaar)
  • Tanja van Veenendaal (Arnhem)
  • Sieta Miedema (Witmarsum)
  • Caroline Bolhuis (Twello)

 

"Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Wij richten ons op onderwerpen en zaken die het niveau van de individuele bewoner en woonhuis overstijgen. Daarnaast brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening aan de bewoners. Uiteraard zijn wij voor de verwanten van bewoners bereikbaar." - Bart Jeroen Hemstra

Ook als verwant meedenken?

Wilt u meedenken in de verwantenraad, dan kunt u contact opnemen met Bart Jeroen Hemstra via onderstaand e-mailadres.

verwantenraad@wonenbijseptember.nl.  

 

Overige bestuursorganen

Verder hebben we bij September een raad van commissarrissen (RvC) en een raad van bestuur (RvB). 

Raad van commissarissen

Marlies de Ruyter de Wildt – van Ditshuizen
Remco Bijlsma
Julien Giacomelli

Raad van bestuur

Roy Rempe
Michiel van Putten
Loïc Battesti