Bolswarder Stepvereniging stept voor duofiets September Witmarsum

dinsdag 11 september 2018

De Bolswarder Step Vereniging zal op zondag 16 september een sponsor step-/fietstocht organiseren voor ons woonhuis in Witmarsum.

Een duofiets is een heel mooi middel om één-op-één met een bewoner op een veilige manier naar buiten te gaan. Zo kunnen ze bewegen en genieten van de mooie natuur en omgeving. “Gewoon” lekker er op uit, de mogelijkheid om familie te bezoeken, even een andere omgeving, beweging, persoonlijke aandacht en het stimuleren van alle zintuigen. Voor velen zo gewoon, maar voor een bewoner van September heel bijzonder. Met andere woorden: Een duo fiets zorgt er voor dat de bewoners sociale contacten ook buiten het woonhuis kunnen onderhouden.

Programma
Datum: 16 september 2018
Plaats: Witmarsum
Adres: Arumerweg 53 Step-/fietstocht (45-75 km)

Start 45 kilometer van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Start 75 kilometer van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Kosten: €5,00

Er is geen wielmaat restrictie en stephuur (€10,- p/s) is mogelijk voor deze tocht!

Stepclinic (voor jeugd en volwassenen vanaf 12 jaar)
1e van 10.00 uur tot 11.00 uur
2e van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Kosten: €2,00

Snuffelsteppen (10 km)
Start 10 kilometer om 13.00 uur
Kosten: €3,00

Alle opbrengsten komen 100% ten goede aan de duofiets voor Wonen bij September. Omdat de organisatie graag een indicatie wil hebben hoeveel mensen er komen vragen we iedereen om zich (vrijblijvend) op te geven via stepelfsteden@gmail.com. Mocht er vragen zijn, of wilt u graag een step huren? Dan kunt u ook mailen met de Bolswarder Step Vereniging.

Kun je niet wachten met sponsoren?
Met de omschrijving “duofiets” is op NL34INGB0007224162 t.n.v. September Witmarsum jouw gift van harte welkom.