Leidinggevende nieuw woonhuis

Voor ons nieuw te openen woonhuis in Apeldoorn aan de Kelvinstraat zoeken wij een leidinggevende. Je bent een teamplayer, je wilt de zorg en dienstverlening voor ouderen met dementie beter maken én je vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de dagelijkse praktijk. Daarbij ben je gastvrij, stressbestendig, werk je graag oplossingsgericht en ben je niet bang om zelf beslissingen te nemen.

 

Wij zoeken jou voor deze positie waar zorg, liefde en aandacht samenkomen. 

 

Bij ons wonen mensen die graag hun dagelijks leven voortzetten zoals ze dat gewend zijn. En jij schept de randvoorwaarden. Daarnaast denk je mee in de commerciële activiteiten die nodig zijn voor een goed draaiend woonhuis. 

Je hebt minimaal HBO-werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige ervaring en kennis van de ouderenzorg, specifiek over dementie.

Wonen bij September

Bij September wonen mensen met dementie in woonhuizen voor 18 tot 24 bewoners. September Apeldoorn Kelvinstraat is het tweede woonhuis in Apeldoorn en zal bestaan uit 24 appartementen. Dit woonhuis komt in een levendige woonomgeving, vol reuring en dichtbij winkels. Met een team van ongeveer dertig mensen zorg je ervoor dat iedereen fijn kan  leven.

"Bij September verblijven mensen niet, ze wonen er, het is hun thuis. Wij zijn een aanvulling voor de mensen in het dagelijks leven. Hierdoor kunnen ze het leven blijven leiden dat ze gewend zijn.”

Wat doe je?

Je bent verantwoordelijk voor het woonhuis. Je bent (coachend) leidinggevende voor ongeveer dertig medewerkers, werkt samen met hen en vervult een voorbeeldfunctie. Je vindt het ook belangrijk om regelmatig diensten mee te draaien, zodat de dagelijkse praktijk geen geheimen voor je heeft. Je geeft met collega-leidinggevenden vorm en inhoud aan wonen, werken en leren bij September. 

Waar sta je voor?

Je staat voor de visie van September waarin de kwaliteit van leven van bewoners voorop staat. Dit doe je vanuit een positieve houding en je werkt daarbij altijd samen met de bewoners en hun verwanten. De betrokkenheid en tevredenheid van familie en naasten zijn voor jou een vanzelfsprekendheid net als de inzet van vrijwilligers. Dagelijks werk je aan het werkplezier van je directe collega’s. Daarvoor ben je aanwezig op de vloer en werk je mee waar nodig of wenselijk. Jouw zichtbaarheid is essentieel voor onze bewoners, hun familie en naasten, het team en huisartsen en andere behandelaars.

Natuurlijk werk je binnen de juridische en financiële kaders die bij de zorg horen, waaronder het kwaliteitskader verpleeghuizen en eisen omtrent privacy. Jouw leidinggevende is een lid van het managementteam..

Resultaatgebieden

 • Kwaliteit van leven
 • Het werkplezier
 • Verantwoording
 • Bijdrage aan (beleid van) September

Uitwerking resultaatgebieden

Kwaliteit van leven

 • Bewoners krijgen optimale ondersteuning in hun dagelijkse leven en de (medische) zorg is van hoogstaande kwaliteit. Iedere bewoner en zijn of haar familie krijgt maatwerk.
 • Bewoners kunnen de activiteiten blijven doen die zij deden. Als leidinggevende ben je van deze wens op de hoogte, en ondersteun je deze, eventueel met inzet van vrijwilligers.
 • Het realiseren van een duurzame samenwerking met apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici conform geldende kwaliteitseisen van Wonen bij September.
 • Het waarborgen van opgeleid personeel binnen de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid.
 • Het waarborgen van kwaliteit, continuïteit en coördinatie van zorg.
 • Zorgen dat het woonhuis continu voldoet aan alle interne en externe kwaliteitseisen zoals het kwaliteitskader verpleegzorg en eisen vanuit IGJ. 
 • Inschatten van risico’s en aansturen van te nemen maatregelen bij calamiteiten en incidenten.

Het werkplezier

 • Op coachende wijze leidinggeven aan de medewerkers binnen het woonhuis en sturen op (individuele) resultaten en ontwikkeling.
 • Realiseren van een kwantitatieve en kwalitatieve afgestemde personeelsformatie op de behoefte van bewoners.
 • Het bevorderen van opleiden, actief bewaken van ziekteverzuim, voldoende verlof en het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Verantwoording

 • De verantwoording vindt plaats door reguliere gesprekken met je leidinggevende en ondersteund door een vaste rapportage per woonhuis.
 • De rapportage staat in dienst van de verantwoordelijkheden van de leidinggevende.

Bijdrage aan September

 • De leidinggevende voelt zich verantwoordelijk voor de organisatie September. In het gezamenlijk overleg denkt leidinggevende mee met collega’s, geeft constructief gevraagd en ongevraagd advies en is bereid bij andere woonhuizen bij te springen indien dit zich voordoet.
 • Leidinggevende gaat op zoek naar mogelijkheden van financiering door derden.
 • Op verzoek neemt leidinggevende deel aan organisatiebrede projecten. 

 

Functie-eisen

1. Kennis en ervaring
Werk- en denkniveau op HBO-niveau is vereist, aangevuld met meerjarige ervaring en kennis van de ouderenzorg, specifiek over dementie. HBO-V-opleiding (BIG-geregistreerd) en/of managementervaring is een pré.

2. Ondernemend, zelfstandig en integer

 • Je bent als leidinggevende integraal verantwoordelijk voor het woonhuis. Een ondernemende houding is noodzakelijk. Je zorgt met passie voor de bewoners en hun woonomgeving. Je mag buiten de gebaande paden denken.
 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden naar eigen inzicht binnen de Septembervisie en werkwijze.
 • De bewoners zijn kwetsbaar en naasten en familie vaak ook. Het vertrouwen in onze medewerkers en specifiek in de leidinggevende is essentieel. Afspraak is afspraak en integriteit zijn kernbegrippen.

3. Sociale en communicatieve vaardigheden

 • Sociale vaardigheden zoals coachen, tact, overtuigingskracht, het overbruggen van belangen en/of tegenstellingen, het beheersen van conflictsituaties en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het leidinggeven.
 • Je bent in staat goed (mondeling) te communiceren en contact te maken met bewoners, naasten en familie, medewerkers en externe (para)medici is cruciaal. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het deelnemen aan het leidinggevendenoverleg en het onderhouden van in- en externe contacten op diverse niveaus. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij communicatie met naasten en familie en het management.

4. Kansen, risico’s, verantwoordelijkheid en invloed

 • Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van leven, de tevredenheid van naasten en familie en het werkplezier van de collega’s en de samenwerking met andere (zorg)aanbieders.
 • Het kunnen inschatten van kansen en risico’s op welk gebied dan ook is een vereiste.
 • Als leidinggevende ben je attent. Op soms de kleinste details tot grote kansen op het gebied van samenwerking met anderen. Je bent in staat te schakelen tussen details die het leven van een bewoner verrijken en discussie te voeren over roostering of kwaliteitsbeleid voor de organisatie September.

5. Overige eisen

 • Omgaan met weerstand is vereist bij leidinggeven aan een woonhuis.
 • Systematisch werken is vereist bij het omgaan met bewoners en naasten, het voldoen aan de (kwaliteits)eisen en het budgetbeheer.
 • Stressbestendigheid en prioriteiten kunnen stellen zijn noodzakelijk.
 • Sales en commerciële vaardigheden zijn belangrijk, de leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezettingsgraad van het woonhuis. Ervaring is een pre, maar de wil om te leren is belangrijker.
 • Je bent in aanloop naar de opening een dag per week beschikbaar is, opbouwend naar 36 uur bij de opening van het nieuwe woonhuis in het voorjaar van 2020.
 • Je loopt in de verschillende andere woonhuizen mee, voordat jouw eigen woonhuis open gaat.

 

Wat bieden wij?

Een boeiende en uitdagende functie, in een groeiende organisatie. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT, schaal 55. Voor ons zijn juist onze medewerkers van onschatbare waarde en daarom hechten we er veel waarde aan om medewerkers een zo fijn mogelijke werkomgeving te kunnen bieden. Enerzijds door vertrouwen, loyaliteit en flexibiliteit en anderzijds door het investeren in ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van coaching en inspiratiedagen.

Meer informatie

Heb je vragen over deze functie of wil je meer weten over September? Je kan bellen of mailen met Martine van Pernis - 088 18 40 160 of martine@wonenbijseptember.nl.

 

Woonhuis: 
Apeldoorn Kelvinstraat
Leidinggevende: 
Martine van Pernis
Aantal uren: 
24 uur of meer
Functie: 
Leidinggevende

Sollicitatieformulier

Ervaringen van familie