Ondernemingsraad September geïnstalleerd

vrijdag 16 maart 2018

Deze week is de OR voor Wonen bij September geïnstalleerd! De vijf leden kwamen voor het eerst bij elkaar en samen zullen zij de OR vormen. De leden zijn: Anouk Grotenhuis (Verpleegkundige bij September Twello), Caroline Krol (Locatieleidinggevende bij September Witmarsum), Christa Oldenburger- Bremmer (Verzorgende IG bij September Apeldoorn), Monique Oltmans-Sanders (Verzorgende 3 bij September Velp) en Trea Bosman-Meuleman (Woonbegeleider bij September Twello).

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie (doorgaans de directeur). De ondernemingsraad is een verplicht orgaan binnen ondernemingen met 50 of meer medewerkers. "Maar buiten dat is het voor September ook gewoon heel belangrijk te horen wat de medewerkers vinden en dat ze kunnen meedenken en meebeslissen over de toekomst van September ", zegt Michiel van Putten, oprichter van September. Hij was bij de installatie en zag bevlogenheid en interesse voor de organisatie, zoals hij die overal ziet op de werkvloer: "Mensen met passie, die elke dag het leven van de mensen die bij ons wonen een beetje beter maken."

Uiteenlopende motivaties

De inschrijvingen voor de OR waren de afgelopen weken. De deelnemers gaven verschillende redenen om deel te willen nemen. Zo zegt Caroline: "Ook als leidinggevende kan je in een ondernemingsraad je sterk maken met collega's om een gesprekspartner te zijn, namens het personeel van September, met de werkgever over beleid en personele dingen/zaken. Ik ben van mening dat een ondernemingsraad het beste werkt als het een afspiegeling is van alle medewerkers op de werkvloer. Daarom stel ik me als leidinggevende verkiesbaar voor de OR." En Christa: "Een OR kan een goede bijdrage leveren aan een goed werkklimaat bij September, zo kan de OR het verschil maken en positief bijdragen. Mijn motivatie om mij beschikbaar te stellen komt voor uit het feit dat ik het inspirerend en leerzaam vind om mee te denken met September en belangen van collega’s."