September opent woonhuis in Nijverdal

zaterdag 17 juni 2017

Wonen bij September opent medio 2018 de deuren van een nieuw woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen aan de Salomonsonstraat 51 in Nijverdal.

Informatieavond 28 juni
Wonen bij September brengt u graag op de hoogte van de plannen die in de afgelopen periode zijn gemaakt en nodigt alle buurtbewoners van harte uit om op woensdag 28 juni een speciale informatieavond bij te wonen. Vanaf 19.00 uur bent u welkom, de presentatie en toelichting van de plannen zal om 19.30 starten. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het pand aan de Salomonsonstraat 51. Buurtbewoners en geïnteresseerden krijgen tijdens de avond informatie over de plannen en over Wonen bij September.

Liefde, aandacht, betrokkenheid
In de woonhuizen van September wonen mensen met geheugenproblemen. Kleinschalige en sfeervolle woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. September is in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevende zorgverlener die persoonlijke zorg verleent aan mensen met geheugenproblemen. De bewoner staat hierbij altijd centraal.

Aanpak September voorziet in snelgroeiende behoefte
De groep mensen met geheugenproblemen in Nederland neemt jaarlijks toe met 30.000 personen. Tegelijkertijd verlangen bewoners en directe familie steeds nadrukkelijker naar zorg die aansluit op hun wensen in plaats van die van de zorginstelling. Door het slimmer organiseren en het beperken van overheadkosten, maakt September persoonlijke zorg betaalbaar. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven voor bewoners van September-huizen toe.