Tweede locatie Wonen bij September in Apeldoorn

woensdag 4 april 2018

Wonen bij September realiseert een tweede woonhuis in Apeldoorn. Er komen 24 appartementen aan de Kelvinstraat in de wijk Kerschoten. Het tweede woonhuis in Apeldoorn is een antwoord op de grote vraag naar onderscheidende persoonlijke zorg die Wonen bij September in Apeldoorn al organiseert aan de Loolaan. 

De woonhuizen van September staan altijd in omgevingen waar wordt gewoond, zo ook dit huis. De organisatie gelooft dat ook mensen met geheugenproblemen zoals de ziekte van Alzheimer het prettigst wonen in een dergelijke omgeving, net als iedereen. 

Kleinschalige ouderenhuisvesting

September is ervan overtuigd dat de zorg voor en huisvesting van ouderen beter en betaalbaarder kan en moet. Dat dit mogelijk is bewijzen zij met de inmiddels zeven huizen die operationeel zijn. Michiel van Putten, oprichter van Wonen bij September zegt hierover: “Wij realiseren kleinschalige ouderenhuisvesting waar mensen met geheugenproblemen op een kwalitatieve en liefdevolle manier kunnen wonen, beschikbaar voor een breder publiek dan alleen vermogende ouderen.” 

De locatie aan de Loolaan is prachtig, maar niet voor iedereen beschikbaar. De tweede locatie kent een lagere prijs voor het wonen waardoor de zorg van September na de realisatie ook voor mensen met AOW en een klein pensioen beschikbaar is. Naar verwachting zal het wonen bij September beschikbaar zijn vanaf €1250,- per maand. 

Informatieavond op woensdag 11 april

Om geïnteresseerden in het wonen bij September, alsmede buurtbewoners in een vroeg stadium te woord te kunnen staan over de plannen aan de Kelvinstraat, organiseert September op woensdag 11 april 2018 een open informatieavond. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Adres: 
Wijkcentrum De Groene Hoven 
Koninginnelaan 280 
7315 EE Apeldoorn 

De deuren zullen vanaf 19.30 uur voor u open staan. Om 20.00 uur zullen wij onze presentatie starten, waarna er alle gelegenheid is voor het stellen van vragen.