Over September

Wonen bij September heeft kleinschalige woonhuizen in Nederland, waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan. September gelooft dat ouderenhuisvesting in Nederland beter kan en moet. Meer kwaliteit met meer liefde en warmte in het dagelijks leven voor ouderen met dementie. Uitgaande van wat iemand met dementie nog wel kan. Minder grootschalig, waardoor er minder overhead en minder managementlagen nodig zijn. Geen belemmerende regels of terreur van protocollen waarin iedereen hetzelfde dagritme moet hebben. Minder massaal dan de traditionele bejaardenhuizen, maar minder duur dan het wonen op stand, iets wat slechts voor een enkeling is weggelegd. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een brede groep mensen. Door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Onze missie

September heeft als missie om kleinschalig wonen met zorg aan te bieden voor ouderen met dementie in woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan. Particuliere zorg, toegankelijk voor een bredere groep mensen dan alleen vermogende personen.

Zoek op trefwoord...