Duurzaamheidsbeleid

We voelen een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor toekomstige generaties om een leefbare wereld te behouden. Dat betekent dat voor nu en de toekomst het duurzaam ondernemen ook belangrijk is voor onze cliënten, bewoners en medewerkers. Dit past bovendien in de maatschappelijke trend van vergroening en het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving. We kijken bij investeringen en bij vernieuwing van bestaande middelen  steeds naar duurzame oplossingen. De verduurzaming van de organisatie is een continu proces waarvan technische en maatschappelijke ontwikkelingen deel van uitmaken. Het verduurzamen levert niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling op maar het bevordert ook een gezond leef- en werkklimaat. Dat heeft een positief effect op het leef- en werkplezier wat verzuim en verloop van medewerkers verlaagt. Daarnaast gaat het verspilling tegen en dat verlaagt de exploitatiekosten van de organisatie.

Vastgoed

Bij de ontwikkeling van vastgoed wordt maximaal ingezet op duurzaam (ver)bouwen. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd met een energielabel A, terwijl voor de bestaande bouw wordt ingezet op minimaal energielabel B. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie zoals via bodemwarmte en zonnepanelen. De nieuwbouwprojecten worden gasloos opgeleverd. Bij bestaande bouwprojecten is niet altijd mogelijk, hiervoor worden passende duurzame oplossingen gebruikt. Een comfortabel binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid van bewoners en medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen over verwarmen, maar ook over verkoelen, ventileren en verlichting. Met behulp van warmtepompen, isolatie, ventilatie en led-verlichting wordt niet alleen een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, maar ook een duurzaam binnenklimaat. Het energie- en waterverbruik binnen de woonhuizen wordt nauwlettend gemonitord. Bij een eventueel (te) groot verbruik worden maatregelen getroffen om het verbruik op een acceptabel niveau te krijgen.

Vervoer

Elke kilometer die een medewerker aflegt is een belasting voor het milieu. Het beleid is erop gericht om het aantal reiskilometers terug te dringen en te beperken en om de reiskilometers zo duurzaam mogelijk af te leggen. Voor de thuiszorg wordt ingezet op het verkleinen van de werkgebieden waardoor de zorg binnen geconcentreerde gebieden kan worden geleverd. Ook wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders waarbij – met instemming van de cliënt – de cliëntenpopulatie zodanig wordt verdeeld zodat een logische verdeling ontstaat waarbij zo min mogelijk kilometers hoeven te worden afgelegd. Bij de aanschaf van vervoermiddelen is het beleid om eerst in te zetten op e-bikes. Hiertoe is de vergoeding voor de e-bike gelijkgesteld aan een brommer en worden e-bikes aan teams ter beschikking gezet. Hiermee wordt beoogd dat medewerkers de reiskilometer zoveel mogelijk via een e-bike afleggen. Wanneer een e-bike niet passend is wordt een auto ingezet. Het wagenpark wordt op deze manier verkleind. Bij de samenstelling van het wagenpark wordt ook ingezet op duurzaamheid. Alle dieselauto’s zijn nu vervangen door kleinere en zuinige benzineauto’s. In een volgende fase zal het huidige wagenpark stap-voor-stap worden vervangen door elektrische auto’s.

E-Health

De organisatie zet in op eHealth zodat zorg op afstand kan worden geleverd waar dat kan. Slimme technologie zorgt ervoor dat de reistijd van medewerkers wordt verkort en zorg voor minder vervoersbewegingen en daarmee een verlaging de belasting van het milieu.

Digitaliseren processen en organisatie

Veel processen gebruiken nog steeds papier. Door het digitaliseren van processen kan het gebruik van papier worden verminderd. Een goed voorbeeld is het digitaal tekenen van arbeidsovereenkomsten. Dit zorgt er dat niet alleen voor steeds minder papier wordt gebruikt, maar ook het bezorgen van post wordt hiermee teruggedrongen. In de organisatie is continu overleg noodzakelijk, hierdoor kunnen de processen en mensen goed op elkaar worden afgestemd. Vanwege het landelijk karakter van de organisatie kost het bijwonen van vergaderingen niet alleen veel reistijd, ook worden veel reiskilometers gemaakt. Door het inzetten van digitale overlegstructuren hoeven medewerker niet altijd meer veel te reizen en wordt bespaard op de reiskilometers.

Inkoopbeleid

De organisatie koopt dagelijks allerlei producten en diensten in. Van voeding tot medische materialen. Voor al deze producten en diensten geldt dat bij het inkopen zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Dit betekent niet alleen dat de producten en diensten zoveel mogelijk duurzaam zijn, maar ook duurzaam geproduceerd en dat verspilling wordt tegengegaan. Bij het selecteren van leveranciers is duurzaamheid een criterium wat meeweegt in de keuze. De inkoop en bereiding van voeding is een balans tussen kwaliteit, versheid en duurzaamheid. Hierbij worden producten zoveel mogelijk vers bereid, maar wordt het aantal leveranties zoveel mogelijk beperkt. Bij het bereiden van het voedsel wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met het tegengaan van verspilling. Voor linnengoed geldt dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt waarbij hygiëne en veiligheid uiteraard voorop blijven staan. De schoonmaak van het linnengoed wordt uitbesteed aan externe leveranciers waardoor de belasting op het milieu zoals elektriciteit en watergebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij de inkoop van producten wordt in eerste instantie gekeken naar recyclebare producten om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Het afval wordt gescheiden ingezameld en aangeboden aan de afvalverwerker.

Zoek op trefwoord...