Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

De mensen achter September

Michiel van Putten - oprichter en bestuurder

Michiel is als oprichter de drijvende kracht achter Wonen bij September. Hij heeft een passie voor het realiseren van betere woonomgevingen voor mensen met een zorgbehoefte. Als ondernemer stelt hij mensen uit de zorg in staat om zorg te leveren vanuit hun hart. In de afgelopen tien jaar realiseerde hij meer dan honderd kleinschalige woonhuizen voor mensen met een zorgbehoefte. Inmiddels heeft hij met Wonen bij September een voorbeeldfunctie voor de zorg van de toekomst in Nederland. Naast oprichter van September is Michiel ook nauw betrokken bij Allerzorg.


michiel.vanputten@wonenbijseptember.nl
06 248 556 38

Roy Rempe - bestuurder

Roy is samen met Michiel op bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van September en Allerzorg. Hij heeft volop aandacht voor en investeert in zorgprofessionals en zorgbedrijven die het zorgstelsel verbeteren door zorg vanuit de behoefte van de mens te organiseren en daarbij onder meer kosten te verlagen en kwaliteit en service te verhogen.


roy.rempe@allerzorg.nl

Nelly de Jong - directeur Wonen bij September

Nelly de Jong begon haar werkbare leven als verpleegkundige. Vervolgens werkte zij in de zorg, de farmaceutische industrie, bij een zorgverzekeraar. Als directeur/bestuurder in de zorg heeft zij grote veranderingen in de zorgmarkt meegemaakt en zelf ook mede mogen vormgeven. Altijd stond het inrichten en – blijven – ontwikkelen van het zorglandschap centraal. Daarbij heeft transitie van mensen en/in organisaties haar speciale belangstelling. Nelly zoekt daarbij graag naar de ‘next practice’ en niet zozeer de ‘best practice’. De next practice biedt vaak een lonkend perspectief om naar toe te bewegen. Dit lonkend perspectief is hard nodig met de grote uitdagingen in de ouderenzorg. Die insteek neemt ze graag mee in haar werk bij Wonen bij September.

nelly.dejong@allerzorg.nl

Cassandra van den Berg - manager kwaliteit, onderzoek en opleidingen

In het managementteam van September is Cassandra verantwoordelijk voor de kwaliteit, opleiden en onderzoek binnen September. Belangrijke onderwerpen die terecht volop in de belangstelling staan. Cassandra ziet erop toe dat gewerkt wordt binnen kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitskader verpleegzorg. Met haar jarenlange ervaring binnen verschillende organisaties op deze onderwerpen geeft zij September de noodzakelijke slagkracht op deze onderwerpen. Zij is ook voorzitter van een van de pilots die horen bij het landelijke project Leefplezier.


cassandra.vandenberg@wonenbijseptember.nl

06 232 688 53

Monique Willemsen - woonzorgconsulent

Monique werkt met volle overtuiging aan een betere woonomgeving voor ouderen met verschillende vormen van dementie. Na ruim dertig jaar ervaring bij diverse traditionele zorginstellingen besloot Monique om aan de slag te gaan voor ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Al voordat het eerste woonhuis van September open ging was zij nauw betrokken bij de oprichting van de organisatie en de ontwikkeling van de visie. Van 2017 tot en met medio 2019 is zij leidinggevende geweest bij September Zevenaar. 

Monique helpt met verschillende praktische en/of financiële zaken die u tegenkomt bij de inschrijving bij een woonhuis van en de verhuizing naar een huis van September. U kunt denken aan het aanvragen van een indicatie (VVP04 of VVP05) of het berekenen van de wettelijke verplichte eigen bijdrage bij het CAK. Ook voor een rondleiding, een advies over welk woonhuis geschikt is voor u of uw naaste en vragen over het dagelijkse leven bij September kunt u bij Monique terecht.


monique.willemsen@wonenbijseptember.nl

Zoek op trefwoord...