De mensen achter September

Anton van Mansum - CEO

Anton van Mansum is sinds 21 maart 2023 CEO van onze organisatie. De missie en visie van de verschillende merken, actief in de woonzorg, thuiszorg en GGZ, sluiten goed aan bij de persoonlijke drijfveer van Anton om kwetsbare mensen in de gelegenheid te stellen om hun leven zo veel mogelijk te leven zoals zij dat willen. Met veel oog voor een waardevol leven. Anton:

Het is hierbij essentieel om uit te gaan van de wensen van cliënten en hun naasten. Daarmee dragen wij ook bij aan de toekomstbestendigheid en houdbaarheid van de zorg.

Anton heeft in de afgelopen 20 jaar bij een zorgorganisatie en zorgverzekeraar veel ervaring opgedaan, laatstelijk als voorzitter van Raad van Bestuur bij Surplus. Met zijn drive voor vernieuwing en brede achtergrond met kennis van zorg, welzijn en wonen is hij de aangewezen persoon om de organisatie verder te ontwikkelen. 

Emeis

Wonen bij September is onderdeel van de Franse zorgorganisatie Emeis, actief op het gebied van woonzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Met labels als Wonen bij September, Compartijn, Bloemendael, Dagelijks Leven, Van Hollant (woonzorg), Allerzorg (zorg thuis), Woonzorgnet, PGZ, Compleet Mensenwerk (GGZ) en Thuismakers (zorgvastgoed en projectontwikkeling) heeft onze organisatie een uitstekende kennis van de Nederlandse markt en goede relaties met de verschillende stakeholders binnen het Nederlandse speelveld.

Zoek op trefwoord...