Wonen bij September

Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid voorop staan.

September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Zoek op trefwoord...