Klacht indienen

Ook als u niet tevreden bent...

Wij doen iedere dag ons best om goede en passende zorg te leveren. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent.  Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen

Bespreek bij voorkeur in eerste instantie uw ongenoegen met de betreffende medewerker of de leidinggevende van het team waar u zorg van krijgt. Als dit niet tot verbetering leidt, laat uw klacht dan weten aan de klachtenfunctionaris. Deze kunt u telefonisch of schriftelijk bereiken via:

Klachtenfunctionaris Wonen bij September
Antwoordnummer 570
4200 WB  GORINCHEM
Telefoon: 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

U ontvangt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen twee werkdagen) een bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Deze zal contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris u meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

Wanneer er met inschakeling van de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt kan het in sommige gevallen raadzaam zijn uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie stelt dan een onderzoek in en zal tot een uitspraak komen. Als de commissie uw klacht gegrond vindt, zal zij haar uitspraak vergezellen van aanbevelingen aan de directie van Wonen bij September. Binnen een maand zal de directie u vervolgens laten weten of zij maatregelen zal nemen naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie.

De klachtencommissie is bereikbaar via:

Klachtencommissie Wonen bij September
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB  GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van je klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van uw klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het Klachtenreglement Wonen bij September. U kunt dit downloaden door op de link te klikken. Wilt u een exemplaar per post, dan zenden wij u dat gratis toe.

Zoek op trefwoord...