Klacht indienen

Het vroegtijdig geven van feedback verhoogt de kwaliteit en voorkomt dat ontevredenheid kan uitgroeien tot klachten. Ondanks ons streven om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden kan het voorkomen dat u een klacht of verbeterpunt wilt bespreken. De leidinggevende van het woonhuis is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Als de leidinggevende geen bevredigende oplossing kan bieden, gaat de directie graag met u in gesprek. Toch kan het voorkomen dat het niet lukt om er in onderling overleg uit te komen. U kunt dan terecht bij onze Klachtencoördinator. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar klachtindienen@wonenbijseptember.nl.

Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij dan kunt u ook met de onafhankelijk bemiddelaar van Quasir contact opnemen. Hierbij merken we wel op dat ook deze bemiddelaar u altijd eerst zal terugverwijzen naar Wonen bij September als u uw klacht nog niet heeft besproken met de leidinggevende of directie zelf. Dat blijft altijd de eerste stap.

De contactgegevens van deze bemiddelaar zijn:

Quasir
Telefoon: 06-48445538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Postadres: Klachtbemiddeling Quasir Postbus 1021 7940 KA Meppel

Bent u het oneens met onze beslissing? Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. Wonen bij September is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.degeschillencommissie.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Het Klachtenreglement

Het Klachtenreglement van Wonen bij September is openbaar, u leest het hier.