Voor wie is Wonen bij September?

Voor ouderen met dementie

Bij September wonen ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Zij wonen in kleinschalige woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid voorop staan. 

Zorgprofiel

Wonen bij September kan met een CIZ-indicatie 4 of 5:

  • VV 04: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • VV 05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.

Een zorgprofiel ontvangt u bij het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Ook voor echtparen

In de meeste huizen is het mogelijk om als echtpaar te komen wonen. 

Toegankelijk en betaalbaar

Het wonen bij September is, mede dankzij de lage eigen bijdrage, bereikbaar voor een brede groep mensen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten voor wonen en de kosten voor zorgverlening.

Zelfredzaamheid voorop

Bij het leveren van zorg aan ouderen met dementie vinden wij het belangrijk dat het gevoel van eigenwaarde en de zelfredzaamheid van bewoners zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Bij September wonen vooral mensen die gezelligheid zoeken en die hun leven graag blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp, om dat mogelijk te maken.

Niet meer verhuizen

Mensen hoeven, als ze bij September wonen, in principe niet meer te verhuizen. Ze vinden bij September de zorg die ze nodig hebben, in welk stadium van dementie of andere geheugenproblematiek ze ook zijn. Bij September is de verzorging volledig ingericht op alle fasen en bieden we een veilige, warme en geborgen omgeving voor alle bewoners.

Zoek op trefwoord...