Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Voor wie is

Wonen bij September

Bij September wonen ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Zij wonen in kleinschalige woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een brede groep mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Zorgprofiel

Wonen bij September kan met een CIZ-indicatie 4 of 5. 

  • U komt voor ZZP 4 in aanmerking als u niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft dagelijks hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en u moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten.
  • U komt voor ZZP 5 in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen afhankelijk bent van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag.

Een zorgprofiel ontvangt u bij het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Toegankelijk en betaalbaar

Het wonen bij September is, mede dankzij de lage eigen bijdrage, bereikbaar voor een brede groep mensen.

Zelfredzaamheid voorop

Bij het leveren van zorg aan ouderen met dementie vinden wij het belangrijk dat het gevoel van eigenwaarde en de zelfredzaamheid van bewoners zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Bij September wonen vooral mensen die gezelligheid zoeken en die hun leven graag blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp, om dat mogelijk te maken.

Niet meer verhuizen

Mensen hoeven, als ze bij September wonen, in principe niet meer te verhuizen. Ze vinden bij September de zorg die ze nodig hebben, in welk stadium van dementie of andere geheugenproblematiek ze ook zijn. Bij September is de verzorging volledig ingericht op alle fasen en bieden we een veilige, warme en geborgen omgeving voor alle bewoners.

Hulp bij keuze

De keuze voor een nieuwe woonomgeving voor uzelf of familie met dementie is ingrijpend. Wij vinden dat u dat goed geïnformeerd moet doen. Behalve de informatie die wij u kunnen verstrekken, kunt u ook contact opnemen met een onafhankelijke ondersteuner. Dit is voor ieder woonhuis verschillend. Het zorgkantoor in uw regio regelt dit voor u. De leidinggevende van het woonhuis waarin u interesse heeft, kan u verder helpen. Hij of zij zorgt ervoor dat u met de juiste persoon of organisatie in contact komt.

Bekijk de dagboeken van bewoners

Of luister naar het verhaal van José Driessen over wonen en werken.

Zoek op trefwoord...