Kosten en ondersteuning

Goede zorg hoeft niet duur te zijn. Wonen bij September is al mogelijk voor een brede groep mensen. Onze organisatie is zo ingericht dat wij ons op elk moment kunnen aanpassen aan dagelijks wisselende behoeftes van de bewoners. Wij geloven niet dat managers een directe bijdrage leveren aan hun welzijn. Daarom hebben we zo min mogelijk managers. De leidinggevende en het team zijn professionals en beter dan wie dan ook in staat om te bepalen hoe onze bewoners een fijne dag kunnen hebben. Het management bij September heeft als taak om de omgeving te creëren waarin zij dit veilig en vertrouwd kunnen doen. Elke dag weer. Bij September doet dus iedereen waar hij of zij goed in is en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor. September besteedt daardoor het geld op de werkvloer, daar waar dit het hardste nodig is.  

Onderscheid tussen kosten voor wonen en voor zorg

Bij September maken we onderscheid tussen de kosten voor het wonen en de kosten voor zorgverlening. 

Kosten voor wonen 

Bij September verschilt het bedrag per woonhuis en per appartement. U kunt een vergelijking maken met de woningmarkt: wonen in een huis in de Randstad is duurder dan wonen in een huis in een oostelijke provincie. Zo zijn ook de kosten voor appartementen in onze woonhuizen verschillend. De woonkosten omvatten het volgende:

 • Gebruik en onderhoud algemene ruimtes. 
 • Gebruik appartement inclusief badkamer. 
 • Gebruik algemene ruimtes. 
 • Onderhoud algemene binnen- en buitenruimten en algemene voorzieningen. 
 • Inboedelverzekering appartement. 
 • Verzekeringen gebouw. 
 • Algemene bijdrage. 
 • Gas, water, licht. 
 • Schoonmaak algemene binnenruimten. 
 • Infrastructuur voor TV, internet, WIFI. 
 • Was-, droog- en strijkservice. 
 • Schoonmaak appartement.
 • Eten en drinken. 
 • Eten en drinken voor bezoekers. 
 • Mogelijkheid tot overnachten voor familie in logeerkamer.
 • Ondersteuning bij aanvraag en verwerking PGB en indicatiestelling. 
 • (Gemeentelijke) heffingen en belastingen. 
 • Afvalverwerking. 
 • (Brand)veiligheidsinstallaties. 

Kosten voor zorg

De zorg voor bewoners van September wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie van het CIZ nodig. Voor alle woonhuizen betaalt het zorgkantoor de kosten voor zorg direct aan Wonen bij September. Deze ‘zorg in natura’ (ZIN) wordt geregeld via het Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor meer informatie over de vergoedingen en de Wlz kunt u terecht op Rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over de vergoedingen en de Wlz kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Eigen bijdrage CAK

In de Wet langdurige zorg is geregeld dat iedereen in Nederland ook een eigen bijdrage betaalt. Voor Wonen bij September betaalt u een lage eigen bijdrage. Dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Wij kunnen u of uw familie helpen bij de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK en ook willen we u verwijzen naar de Rekenhulp van het CAK

In kaart brengen kosten

Bij September helpen we u graag bij het in kaart brengen van bovenstaande kosten en eigen bijdragen. Heeft u liever een onafhankelijk advies, dan verwijzen wij u graag door naar uw zorgkantoor. 

Zoek op trefwoord...