Kosten en ondersteuning

Wij maken onderscheid tussen de kosten voor de 24-uurszorg en de kosten voor wonen. De kosten voor zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de kosten voor wonen betaalt u zelf. In een particulier woonhuis betaalt u een lage eigen bijdrage (wettelijk bepaald). Dit in tegenstelling tot wonen in een regulier verzorgingshuis. Daar geldt een hoge eigen bijdrage. Het verschil in kosten bij Wonen bij September en een regulier verzorgingshuis is daarom kleiner dan u in eerste instantie zou denken.

Zorgkosten

De zorgkosten worden direct gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor betaalt deze vergoeding in de vorm van het Volledig Pakket Thuis (VPT) rechtstreeks aan Wonen bij September. Hier heeft u dus verder geen omkijken meer naar.

Wat doen wij met de vergoeding vanuit de Wlz?

 • 24-Uurszorg van gekwalificeerde zorgmedewerkers
 • Noodzakelijke geneeskundige of paramedische zorg
 • Schoonmaak appartement
 • Dagbesteding (uiteenlopende activiteiten binnen- en buitenshuis, vervoer, gemeenschappelijke abonnementen op kranten en tijdschriften)
 • Onbeperkt en gevarieerd aanbod van vers bereid eten en drinken
 • Eten en drinken bezoekers
 • Was-, droog- en strijkservice
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoer en begeleiding bij medische afspraken buitenshuis
 • Logeermogelijkheid voor verwanten

Lage eigen bijdrage

U betaalt voor de 24-uurszorg een wettelijke eigen bijdrage, die u verschuldigd bent aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kan in twee categorieën vallen:

 • Lage eigen bijdrage minimaal € 184,- en maximaal € 966,60 per maand
 • Hoge eigen bijdrage maximaal € 2.506,- per maand

Bij Wonen bij September betaalt u de lage eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen en leeftijd. 

Wilt u hulp bij de berekening van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met woonconsulent Elmy Blonk via elmy.blonk@wonenbijseptember.nl of 06 - 361 251 36. Of raadpleeg de rekenhulp van het CAK.

Woon- en servicekosten

De kosten voor wonen betaalt u zelf. Dit maandbedrag is afhankelijk van de locatie waar u gaat wonen en de grootte en ligging van uw appartement. In dit bedrag zijn vrijwel alle kosten van uw levensonderhoud inbegrepen (voor zover niet vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, Volledig Pakket Thuis).

Wat is inbegrepen?

 • Eigen appartement incl. badkamer
 • Gas, water, licht
 • Gebruik gemeenschappelijke ruimtes
 • Infrastructuur/abonnement voor TV, internet, Wifi
 • (Gemeentelijke) heffingen en belastingen
 • Inboedelverzekering appartement
 • Afvalverwerking
 • (Brand)veiligheidsinstallaties
 • Gemeenschappelijke kosten voor onderhoud appartementen, tuin en gemeenschappelijke ruimtes, verzekeringen gebouw etc.)
 • Ondersteuning bij aanvraag en verwerking indicatiestelling en VPT    

Rekenvoorbeeld

Regulier verzorgingshuis

Inkomen 2020    €  37.000,-
Eigen vermogen        € 100.000,- (bijv. door verkoop huis)
Hoge eigen bijdrage      € 2.292,17
TOTAAL                € 2.292,17 per maand

Wonen bij September

Inkomen 2020  € 37.000,-
Eigen vermogen    € 100.000,- (bijv. door verkoop huis)
Woonkosten      € 2.250,- (gemiddelde)
Lage eigen bijdrage      € 350,-
TOTAAL                € 2.600,- per maand

Hulp bij in kaart brengen kosten

Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de kosten en de eigen bijdrage. Heeft u liever een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Hier vindt u een overzicht van de Wlz-cliëntondersteuningsorganisaties per zorgkantoor.

Benodigde indicatie
Om bij ons te komen wonen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met indicatie VV04 of 05.

 • VV04 -> u kunt niet meer zelfstandig wonen. U heeft dagelijks hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en u moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten.
 • VV05 -> u bent vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen afhankelijk van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag.

Heeft u vragen over de kosten, wilt u een persoonlijke kostenindicatie of heeft u vragen over de aanvraag van uw indicatie? Neem contact op met woonconsulent Elmy Blonk via elmy.blonk@wonenbijseptember.nl of 06 - 361 251 36.
 

Zoek op trefwoord...