Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Kosten en ondersteuning

Goede zorg hoeft niet duur te zijn. Wonen bij September is al mogelijk voor een brede groep mensen.

Bij September maken we onderscheid tussen de kosten voor het wonen en de kosten voor zorgverlening. Voor de zorg kijken we met u en uw verwanten naar wat aan hulp en verzorging nodig is om u te helpen. De behoefte van elk individu verschilt. Daarom vinden wij het belangrijk om voor elke bewoner een plan op maat te maken. In dit plan kijken we samen met de bewoner, familie, mantelzorgers en ons team naar de achtergrond, gezondheidssituatie, de wensen en de behoeften van de bewoner zelf. Goede zorg betekent voor ons dat u tevreden bent. 

Kosten voor wonen 

Bij September verschilt het bedrag per woonhuis en per appartement. U kunt een vergelijking maken met de woningmarkt: wonen in een huis in de Randstad is duurder dan wonen in een huis in een oostelijke provincie. Zo zijn ook de kosten voor appartementen in onze woonhuizen verschillend. 

Kosten voor zorg

De zorg voor bewoners van September wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie van het CIZ nodig. Voor alle woonhuizen betaalt het zorgkantoor de kosten voor zorg direct aan Wonen bij September. Zogenoemd ‘zorg in natura’ (ZIN), dit wordt geregeld via het Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor meer informatie over de vergoedingen en de Wlz kunt u terecht op Rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over de vergoedingen en de Wlz kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Eigen bijdrage CAK

In de Wet langdurige zorg is geregeld dat iedereen in Nederland ook een eigen bijdrage betaalt. Voor Wonen bij September betaalt u een lage eigen bijdrage. Dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend en geïnd door het CAK. Wij kunnen u of uw familie helpen bij de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK en ook willen we u verwijzen naar de Rekenhulp van het CAK

Ondersteuning

Bij September helpen we u graag bij het in kaart brengen van bovenstaande kosten en eigen bijdragen. Heeft u liever een onafhankelijk advies, dan verwijzen wij u graag door naar uw zorgkantoor. 

Waarom is Wonen bij September betaalbaar?

Bij September geloven we in goed zorgen voor iedereen. We richten onze organisatie zo in dat wij ons op elk moment kunnen aanpassen aan dagelijks wisselende behoeftes van de bewoners. Wij geloven niet dat managers een directe bijdrage leveren aan hun welzijn. Daarom hebben we zo min mogelijk managers. De leidinggevende en het team zijn professionals en beter dan wie dan ook in staat om te bepalen hoe onze bewoners een fijne dag kunnen hebben. Het management bij September heeft als taak om de omgeving te creëren waarin zij dit veilig en vertrouwd kunnen doen. Elke dag weer.

Bij September doet dus iedereen waar hij of zij goed in is en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor. September besteedt daardoor het geld op de werkvloer, daar waar dit het hardste nodig is.  

Zoek op trefwoord...