Wonen bij September

Bij September wonen mensen met geheugenproblemen, in woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan.

September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

"Bij September verblijven mensen niet, ze wonen er, het is hun thuis. Wij zijn een aanvulling voor de mensen in het dagelijks leven. Hierdoor kunnen ze het leven blijven leiden dat ze gewend zijn.”

~ Lieuwe –leidinggevende September Velp ~

Ervaringen van familie