Kwaliteit

Bij September is kwaliteit van zorg vanzelfsprekend. In de woonhuizen van September zijn 24 uur per dag bevoegde en bekwame medewerkers aanwezig.De kwaliteit van September gaat over kwaliteit van leven. Bij September vinden we dat we kwaliteit hebben geleverd als alle bewoners terugkijken op een fijne dag. Elke dag opnieuw. We kennen iedereen die bij ons woont persoonlijk en weten dus waar zij blij van worden. Zo zorgen we voor een leefomgeving die aansluit bij de bewoners.

Zorgplan op maat

Voor de zorg kijken we met u en uw verwanten naar wat aan hulp en verzorging nodig is om u te helpen. De behoefte van elk individu verschilt. Daarom vinden wij het belangrijk om voor elke bewoner een plan op maat te maken. In dit plan kijken we samen met de bewoner, familie, mantelzorgers en ons team naar de achtergrond, gezondheidssituatie, de wensen en de behoeften van de bewoner zelf.

ISO gecertificeerd

Alle woonhuizen binnen de pijler Woonzorg zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook alle nieuwe woonhuizen gaan mee in het certificeringstraject. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de woonhuizen en het kwaliteitsmanagement geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. 

Jaarplan Kwaliteit voor 2024

In 2024 wil Wonen bij September de methodiek van Leefplezier verder ontwikkelen, waarbij wetenschap, beleid en praktijk worden verbonden. Bekijk hier het jaarplan Kwaliteit voor 2024.

Kwaliteitsverslag 2023

Kwaliteit staat bij September hoog in het vaandel. En kwaliteit is simpel: het leven van alledag kunnen voortzetten zoals men dat thuis gewend was. In de woonhuizen van September leeft men zoals thuis. Waar nodig en waar wenselijk ondersteund door deskundige medewerkers die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Bij September zijn altijd voldoende medewerkers beschikbaar zodat persoonlijke aandacht, warmte en liefde daadwerkelijk kunnen worden geboden. Hoe wij werken om deze kwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren, leest u in het Kwaliteitsverslag dat wij ieder jaar publiceren.

Bekijk het kwaliteitsverslag 2023.

Samen met familie en bewoners

De meest waardevolle experts waar September gebruik van maakt zijn de familieleden en naasten van bewoners. Zij vertellen ons wat belangrijk is. Wij vragen juist hen om de kwaliteit van September te beoordelen. Op deze manier maken wij samen met de bewoner en familie de zorg persoonlijk en op maat.

Wij werken met een platte organisatie waarbij de ervaren leidinggevende het team in het woonhuis aanstuurt. Dit team bestaat uit gekwalificeerde bevlogen verzorgenden en mensen met een groot hart en empathisch vermogen. Het team kan terugvallen op een krachtig en divers netwerk van specialisten en experts.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2021 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder bewoners en familie. Uit dit onderzoek blijkt dat 94,3% van de bewoners en familie (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast zou 94,6% van de bewoners en familie de woonhuizen aanbevelen aan vrienden of familie. De gemiddelde algemene tevredenheid over de woonhuizen van Wonen bij September was een 8,9.

Eerste contactpersonen voor zorg en/of financiën 

De eerste contactpersoon is het aanspreekpunt binnen de familie/verwanten van de bewoner. Deze eerste contactpersoon coördineert en communiceert de informatie, keuzes en besluiten met de achterban van de bewoner.  

Volgens de WGBO kan de (wettelijke) vertegenwoordiger van een bewoner op meerdere manieren benoemd worden. Allereerst kan de bewoner zelf iemand benoemen via een schriftelijke verklaring. Deze vertegenwoordiger wordt dan een schriftelijk gemachtigde genoemd. Wanneer een bewoner geen vertegenwoordiger heeft benoemd, kan de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere levensgezel van de bewoner zich vrijwillig aanbieden als vertegenwoordiger. Ook een ouder, kind, broer of zus mag dit doen. Wanneer de familie van een bewoner het niet eens wordt over wie de vertegenwoordiger wordt, kan de arts een vertegenwoordiger aanwijzen. Mochten alle hiervoor genoemde mogelijkheden niet tot de opties behoren, kan de rechter een vertegenwoordiger benoemen. Deze persoon wordt dan een curator of mentor genoemd.  

Wanneer een grijs gebied bestaat over de wilsbekwaamheid van een bewoner, vanwege geleidelijkheid in wat iemand nog wel en niet kan overzien, zal de wilsbekwaamheid bij keuzes over zorg getoetst worden met een arts. Op het gebied van financiën dient de vertegenwoordiging geregeld te zijn bij notariële akte.  

Gekwalificeerde medewerkers

In onze woonhuizen werken mensen met het hart op de juiste plek. Dagelijks zorgen zij ervoor dat de bewoners een fijne dag hebben en het dagelijks leven voort kunnen zetten zoals ze dat gewend zijn. Ze bieden hulp en ondersteuning als dit nodig is, zoals je dat thuis ook zou doen. Liefdevolle bejegening en aandacht vinden we net zo belangrijk als adequate en actuele medische kennis en opleiding. Onze teams zijn dan ook zo samengesteld dat dit 24 uur per dag gegarandeerd is. We leiden onze medewerkers dus ook continu op om de kennis en vaardigheden te waarborgen. We doen dit intern via de September Academie en extern in samenwerking met opleiders.

Zoek op trefwoord...