De kleine dingen die het doen

Leefplezier

Kwaliteit van leven. Elke dag. Leefplezier bij September helpt om dit handen en voeten te geven en letterlijk zichtbaar te maken in de dagelijkse (zorg)praktijk. Leefplezier bij September is gebaseerd op een wetenschappelijke methodiek en gaat uit van het verhaal van de bewoner. Onze visie op zorg bestaat niet alleen uit mooie woorden op papier, het is écht. 

Wat is Leefplezier?

Wonen bij September gaat over kwaliteit van leven van de bewoners. En dat begint bij de bewoners zelf: wie bent u en waar staat u voor? Wat zijn uw normen en waarden? De relatie aangaan, de bewoners echt leren kennen, dat is de basis voor het vormgeven van de kwaliteit van leven. Iedere dag stellen wij bewoners de vraag: waar wordt u gelukkig van? Waar wordt u blij van? En dat bepaalt hoe de dag van de bewoner er uit komt te zien.

De 5 domeinen van Leefplezier

Voor elke bewoner maken we een leefplezierplan. In dit plan werken we met 5 Leefplezier domeinen. Allen belangrijk voor het welbevinden van de bewoners. De 5 domeinen:

1. Actief zijn en jezelf redden
2. Je gezond voelen
3. Jezelf zijn en contacten en relaties
4. Genieten van eten en drinken
5. Wonen, rusten en slapen

Meer weten over deze 5 domeinen en hoe we hier binnen onze huizen invulling aan geven? In het artikel 'De 5 domeinen van leefplezier' gaan we dieper in op elk domein. 

Geen vast dagritme

Het dagelijkse leven bij September wordt niet geleid door een vast dagritme, maar wordt afgestemd op de behoefte van de bewoner. Op ieder moment van de dag. Leefplezier is een tool die we inzetten om de behoeften en wensen bij bewoners te achterhalen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Ieder woonhuis heeft een eigen Leefpleziercoach, zodat medewerkers altijd terug kunnen vallen op een collega bij het vormgeven van het Leefplezier-plan.

Actiever inspelen op wensen en verlangens met een Leefplezierplan

Binnen onze woonhuizen is het Leefplezierplan leidend. Het Leefplezierplan (tevens ons zorgplan) beschrijft zowel de zorginhoudelijke- als persoonlijke behoeftes van de bewoner waarbij het verhaal van de bewoner altijd het uitgangspunt is. Dit doen we door de identiteit, belevingswereld en rituelen van de bewoner zo breed mogelijk in kaart te brengen. We besteden daarom veel en gerichte aandacht aan het leren kennen van de bewoners. Hierbij gaat het niet alleen over informatie van vroeger, maar juist ook om de kleine, vaak waardevolle leefplezier behoeftes en dagelijkse rituelen in het hier en nu. Denk aan: standaard op donderdag je planten water geven, je favoriete plek om je krant te lezen of slapen met je sokken aan. 

Aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner

Daarnaast wordt er met/voor elke bewoner een creatieve uitwerking gemaakt van het Leefplezierplan. Hierbij moet u denken aan een tastbaar middel, in de vorm van bijvoorbeeld een levensbord, -boek of -waaier. De identiteit van de bewoner wordt op deze manier letterlijk inzichtelijk gemaakt en kan onder andere ingezet worden als middel om contactmomenten te stimuleren en om aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoner.

Leyden Academy

Leefplezier is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is ontwikkeld door academisch kennisinstituut Leyden Academy. Het kennisinstituut heeft als missie het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling geven ze hier invulling aan. Wonen bij September heeft de leefplezier benadering direct omarmd. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners door iemand écht te leren kennen en uit te gaan van zijn of haar persoonlijke behoeften en verlangens past heel goed bij Wonen bij September.

Tijd voor ongehaaste aandacht

De zorg bij September is vanzelfsprekend warm en liefdevol. Met gemiddeld net wat meer zorgprofessionals dan in een regulier verpleeghuis of zorginstelling in Nederland hebben we de tijd en mogelijkheid om de bewoners ongehaaste aandacht te geven. Daarmee staat de beleving van de bewoner centraal en niet de vinkjes en lijstjes van de zorgverlener. Leefplezier-methode helpt hierbij.

Zoek op trefwoord...