Actueel

Datalek

27
Okt
2022
Nieuws

Op 25 oktober 2022 ontvingen wij bericht van Nedap dat er persoonsgegevens van bewoners van Wonen bij September betrokken zijn bij een datalek. Natuurlijk vinden we dit uitermate vervelend. In dit bericht leggen wij uit wat er is gebeurd en welke (mogelijke) gevolgen het datalek heeft of kan hebben.    

ECD en PGO  

Wonen bij September maakt gebruik van een ECD. Op basis van de gegevens die in het ECD zijn opgeslagen, verlenen we de zorg aan de bewoners van Wonen bij September. Dit ECD is gekoppeld aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genaamd Carenzorgt. Dit is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Dit systeem van Nedap wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders, waaronder Wonen bij September. 

Melding datalek   

Op 17 oktober 2022 ontving Nedap een melding van een kwetsbaarheid in Carenzorgt. Daarop stelde zij direct een onderzoek in. Hieruit bleek dat een indringer van deze kwetsbaarheid gebruik maakte en documenten uit cliëntendossiers heeft gedownload. Nedap heeft daarna direct aangifte gedaan bij de Politie en deze heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Vanwege dit politieonderzoek kon men het datalek pas op 25 oktober bij Wonen bij September melden.     

Nedap heeft ons geïnformeerd dat zij na het ontdekken van de kwetsbaarheid – met als gevolg het datalek – direct maatregelen hebben getroffen om de kwetsbaarheid in Carenzorgt op te heffen. Omdat de indringer via Carenzorgt toegang had tot het ECD heeft Wonen bij September het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.    

Documenten   

Hoewel nog niet bekend is welke documenten en gegevens bij het datalek zijn betrokken, houden we er rekening mee dat het kan gaan om naam, contactgegevens, adresgegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en gegevens over de gezondheid van bewoners. Daarnaast is het mogelijk dat gegevens van derden betrokken zijn, bijvoorbeeld van contactpersonen en andere betrokkenen.     

Waakzaam zijn   

Uit de berichtgeving van Nedap maken wij op dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de documenten zijn verspreid. Wel vragen wij een ieder de komende tijd waakzaam te zijn op ongewone of onverwachte verzoeken om informatie of betaling. Wij raden dringend aan in dergelijke gevallen niet te reageren of eerst via een andere weg te verifiëren of het verzoek authentiek is.  

Informatie

Zodra wij van Nedap nieuwe informatie ontvangen, informeren wij u via deze website. Zie ook Kwetsbaarheid in Carenzorgt. Voor overige vragen kunt u terecht bij privacy@wonenbijseptember.nl.

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...