Actueel

Een eigen zorgexpertiseteam voor onze woonhuizen

25
Jun
2021
Nieuws

Dagmar Schutten, manager zorgexpertiseteam: ‘Wij richten een zorgexpertiseteam op: een team dat de kwaliteit van zorg voor de bewoners in onze woonhuizen waarborgt en ondersteunend werkt aan de woonhuizen.”

Op dit moment wordt deze kwaliteit gewaarborgd door specialisten ouderengeneeskunde vanuit externe partijen. Zij leveren goede kwaliteit; dat is te zien aan het geluk dat bewoners uitstralen. Toch merken we dat de externe specialisten ouderengeneeskunde in elk huis hun rol anders invullen. Met een gelijke werkwijze binnen alle woonhuizen willen wij de kwaliteitsborging nog beter maken. Daar past een eigen zorgexpertiseteam, dat nog dichter bij de zorgprofessionals en bewoners staat, goed bij.

Zorgexpertiseteam

Primaire taak van het team is het ondersteunen van de zorgprofessionals bij complexe casuïstiek en het blijven waarborgen van een uitstekende kwaliteit van zorg. Het zorgexpertiseteam werkt landelijk voor de vier organisaties binnen onze woonzorg. Zowel Compartijn als Wonen bij September, Bloemendael en Van Hollant kenmerken zich door écht persoonlijke aandacht en zorg te geven aan de bewoners zodat zij hun fijne leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten.

Zorginhoudelijke kwaliteitslag

Dagmar Schutten is er trots op dat we deze zorginhoudelijke kwaliteitsslag gaan maken: “Door samen te werken in een eigen team met specialisten ouderengeneeskunde, kwaliteitsverpleegkundigen en zorgconsulenten verhoogt de professionaliteit en uniformiteit van de gehele organisatie en kunnen we de zorgprofessionals in onze woonhuizen ondersteunen. Met mijn achtergrond in de ouderenzorg mag ik nu met veel enthousiasme het team samenstellen.”

Teamsamenstelling

In het zorgexpertiseteam werken zorgprofessionals met verschillende zorgachtergronden. In 2021 starten we met twee teams: Noord Nederland en Zuid Nederland. In beide teams zitten een Specialist Ouderengeneeskunde, een Kwaliteitsverpleegkundige en een Zorgconsulent. Zij worden aangestuurd door de Manager zorgexpertiseteam.

Kwaliteitsverpleegkundigen: coachen en ondersteunen

De kwaliteitsverpleegkundigen binnen het expertiseteam coachen en ondersteunen de zorgprofessionals binnen de woonhuizen. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis op het gebied van dementie en ziekten met een somatische grondslag, maar ook bij dossiervoering, deskundigheidsbevordering of het toetsen van collega’s bij voorbehouden handelingen.

Specialist Ouderengeneeskunde: adviseren, behandelen en begeleiden bij complexe problematiek

De Specialist Ouderengeneeskunde adviseert, behandelt en begeleidt bij de zorg voor bewoners met complexe casuïstiek. Deze specialist heeft een adviserende rol richting de huisarts van de bewoner en is mede verantwoordelijk voor de uitvoering en regie van het uitgezette beleid.

Vacatures

Om ons nieuwe expertiseteam compleet te maken zijn we nog op zoek naar nieuwe collega’s: twee specialisten ouderengeneeskunde en twee kwaliteitsverpleegkundigen. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met Dagmar Schutten, manager zorgexpertiseteam (088-5723280). Zij vertelt je graag meer over het zorgteam in oprichting en de nieuwe functies.

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...