Actueel

Regionale samenwerking in de langdurige zorg

30
Jan
2019
Nieuws

In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst bundelen organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hun krachten om samen tot verbeteringen in de langdurige zorg te komen. Op dinsdag 29 januari tekenden zorgaanbieders het ontwikkelplan, dat in het kader van het ontwikkelbudget voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen is opgesteld. Concrete voorbeelden hieruit: het aanstellen van regioverpleegkundigen en het ontwikkelen van een praktijkleerroute. Dertien zorgaanbieders, het ministerie van VWS, de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en het Zorgkantoor Midden IJssel kwamen op dinsdag 29 januari bijeen. Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de ondertekening van het ontwikkelplan door de zorgaanbieders. In het ontwikkelplan staan knelpunten beschreven die bij meerdere zorgaanbieders spelen. Het plan richt zich op diverse thema’s, zoals de arbeidsmarktproblematiek en het inzetten van technologie.

Regioverpleegkundigen en praktijkleerroute

Loes Kater, voorzitter van de stuurgroep Regionaal Ontwikkelbudget en directeur-bestuurder van de Sallandse ouderenzorgorganisatie ZGR, licht twee concrete voorbeelden (de inzet van regioverpleegkundigen en het ontwikkelen van een praktijkleerroute) uit het plan kort toe: “De bezetting in de intramurale zorg in de avonduren, de nacht en het weekeinde is een knelpunt. Deze diensten willen we gaan invullen door regioverpleegkundigen in te zetten. De regioverpleegkundigen gaan namens de verschillende zorgaanbieders werken. En met de praktijkleerroute willen we een nieuwe manier van opleiden introduceren. Eén die interessant is voor echte doeners; mensen die er niet voor voelen om jarenlang de schoolbanken in te gaan. Zij leren het vak, met ondersteuning vanuit school, in de praktijk. We denken dat we hiermee ook zij-instromers aanspreken.”

Samenwerking ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ

“Het mooie en bijzondere van het ontwikkelplan is dat aanbieders in de ouderenzorg optrekken met andere partijen in de langdurige zorg, zoals de geestelijke gezondheidszorgen gehandicaptenzorg”, vertelt Loes Kater. Jacqueline Poortvliet, projectleider van Zorgkantoor Midden IJssel, vult aan: “Het ontwikkelbudget is, als onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bestemd voor de ouderenzorg. Maar veel problematiek, zoals die op de arbeidsmarkt, komt ook in andere zorgsectoren voor, daarom sluiten ook de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg aan. Om goede zorg voor iedereen nu en in de toekomst beschikbaar te houden, is het belangrijk dat partijen de handen ineenslaan. Wij stimuleren deze samenwerking.”

Ondertekenaars van het ontwikkelplan zijn: Carinova, ZGR, Zorggroep Apeldoorn e.o., De Parabool, Solis, ’t Dijkhuis, Ludgerus,Trimenzo, Wonen bij September, European Care Residences, Humanitas, Zorgspectrum Het Zand en Dimence Groep.

Heeft u vragen over dit ontwikkelplan en onze samenwerking met deze partijen?

U kunt contact opnemen met Cassandra van den Berg, verantwoordelijk voor kwaliteit, onderzoek en opleidingen bij Wonen bij September. 

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...