Actueel

September Wageningen participeert in pilot Leefplezierplan

30
Apr
2018
Nieuws

De medewerkers en bewoners van September nemen de komende tijd deel aan een pilot van de Leyden Academy. De pilot 'Leefplezierplan voor de zorg' is ontwikkeld door hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Joris Slaets. Daarmee is September een van de elf aanbieders van ouderenzorg die meedoen aan deze pilot, opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De pilot startte in april 2017 met de eerste deelnemers en heeft als onderwerp ‘Een persoonlijke blik op kwaliteit’. De vraag die centraal staat: Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt? En is het dan nog mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? Dat verkent Leyden Academy de komende twee jaar, onder andere met ons. 

Opzet van de pilot

De pilot heeft een looptijd van twee jaar en er doen elf Nederlandse instellingen mee, heel verschillend in omvang en opzet. De mensen bij September worden getraind in de basismethodiek van de zogeheten Doodle Me-tool van The Generation Keeper, een methode om zonder standaard vragenlijsten en vanuit een persoonlijke relatie de oudere als persoon te leren kennen. Dit sluit volledig aan bij onze manier van zorg verlenen: persoonlijk, met aandacht voor de persoon en van goede kwaliteit. Beoogd eindproduct is een breder inzetbaar trainings- en implementatietraject voor zorgorganisaties, inclusief contextuele randvoorwaarden in het primaire proces die het personeel in staat moeten stellen om hieraan adequaat en met plezier invulling te geven. Niet alleen bij kleinschalige woonvormen of particuliere instellingen dus, maar overal, voor iedere oudere beschikbaar. 

De pilot wil de manier waarop in veel Nederlandse verpleeghuizen zorg geleverd wordt veranderen. De naleving van normen en protocollen, het vermijden van ongelukken en het vermijden van nare situaties hebben nu de overhand in veel gevallen. Terwijl leefplezier minstens net zo belangrijk is. 

Positief welbevinden

Dat positief welbevinden zich minder makkelijk laat meten, zo weten we bij September al uit de praktijk. Daarbij komt dat elke minuut die we bezig zijn met het invullen van rapportages en het ‘afvinken’ van bezigheden we niet direct voor de bewoner en zijn of haar familie en naasten aanspreekbaar zijn. Bij September werken we al zo dat we alleen registeren en protocolleren wat nodig is, maar we vinden het ook belangrijk om transparant te zijn over onze kwaliteit van zorg. Deelname aan de pilot is dus om onze zorg – en in de toekomst die van andere instellingen – nog beter te maken, waarbij we leefplezier centraal stellen.

De pilot start bij September in Wageningen, maar ook andere woonhuizen zullen direct betrokken worden. De begeleiders van Leyden Academy organiseren werksessies voor onze medewerkers in Wageningen maar ook algemene sessies. Bij de algemene sessies sluiten collega’s van andere locaties aan. Daarnaast nemen Cassandra van den Berg en Martijn Verbeek, beiden nauw betrokken bij de organisatie van de zorg in de woonhuizen van September, deel aan werkgroepen en denktank over de inrichting van verantwoording van kwaliteit naar interne en externe toezichthouders.

Meer informatie

Voor vragen specifiek over ons woonhuis in Wageningen, neem contact met het woonhuis: 088 18 40 156

U kunt ook meer lezen op site van de Pilot Leefplezierplan of de folder over het Leefplezierplan downloaden.

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...