Actueel

Voedselverspilling verminderen in samenwerking met de provincie Gelderland

23
Aug
2023
Nieuws

De provincie Gelderland heeft ambitieuze doelstellingen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En zet zich in voor een duurzaam voedingsaanbod in samenwerking met de horeca, zorg en (bedrijfs)catering. Om deze doelen te verwezenlijken is het project ‘Zorg van Morgen’ opgezet.

Wonen bij September Apeldoorn Kelvinstraat en Huize Compagnie in Ede (van zusterorganisatie Compartijn) werken hieraan mee. En worden hierin begeleid en geadviseerd door Greendish: een advies- en projectbureau op het gebied van duurzame en gezonde voeding. 

Over het project

Het Zorg van Morgen project heeft als doel voedselverspilling op de locaties in kaart te brengen en tot een minimum te beperken. Daarnaast richt het zich op het duurzaam en lokaal inkopen van voedingsmiddelen. Greendish, met haar expertise op het gebied van duurzaamheid en voedsel, is de drijvende kracht achter dit project. 

Nulmeting en uitkomsten 

Om te beginnen, is er een nulmeting uitgevoerd door collega's in de twee woonhuizen in Apeldoorn en Ede. Deze nulmeting omvatte een intakevragenlijst over de inkoop en verwerking van voedingsmiddelen. Maar ook het bijhouden van afvalstromen, waaronder het gewicht van weggegooid voedsel. De resultaten van deze nulmeting zijn door Greendish verwerkt in een impactrapport en teruggekoppeld aan de woonhuizen. 

Een van de belangrijkste elementen van dit project is de bewustwording en betrokkenheid van medewerkers en bewoners.

In Apeldoorn hebben de adviezen van Greendish zijn vruchten al afgeworpen, met onder andere: 

  • Kennisdeling binnen het team en regelmatige monitoring. 
  • Een groepje enthousiaste "ambassadeurs" die het project omarmen en collega-koks enthousiast maken. 
  • Het aanbieden van maaltijden afgestemd op oudere mensen met kleinere porties. 
  • Creatief gebruik van overgebleven ingrediënten, zoals het serveren van kleine voorgerechtjes en soep in kleine glaasjes. 

In Ede, waar de voedselverspilling al minimaal is, worden verdere verbeteringen onderzocht, zoals: 

  • Analyse van bordenafval. Door bijvoorbeeld kleinere porties te serveren en extra aan te bieden wanneer dat nodig is. 
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor het verwerken van snijafval en schillen, zoals het gebruik van broccoli stronken voor soep. 
  • Meer lokale en op maat gemaakte inkoop van voedsel. Huize De Compagnie doet dit al zoveel mogelijk en is daarmee een uitstekend voorbeeld van duurzame voeding en inkoop. 

Samen strijden tegen voedselverspilling 

Deze samenwerking met Greendish laat zien dat de vooruitgang in de strijd tegen voedselverspilling nog steeds nodig is en benadrukt het belang van duurzame voeding en inkoop. De betrokkenheid van deze organisaties toont aan dat met gezamenlijke inspanningen en bewustwording positieve verandering mogelijk is. 

Ook minder voedselverspilling in de andere woonhuizen 

Door deze pilot krijgen we goed inzicht in hoe we voedselverspilling kunnen verminderen. Over een aantal weken gaan we verder evalueren en de inzichten ook toepassen in de andere woonhuizen. Zodat we in al onze woonhuizen in Nederland toewerken naar een zo duurzaam mogelijk voedingsaanbod. Meer weten over het project Zorg van Morgen? Ga naar de website van Greendish

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...