Actueel

Wet zorg en dwang in praktijk bij September

27
Jan
2020
Nieuws

Met de ingang van het nieuwe jaar is ook een nieuwe wet binnen de langdurige zorg ingegaan: de Wet zorg en dwang (Wzd).

Deze nieuwe wet beschermt bewoners tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijke alternatieve maatregelen grondig worden onderzocht. Binnen September is achter de schermen hard gewerkt om deze wet handen en voeten te geven en te vertalen naar beleid en deden medewerkers mee aan de workshops van het Ministerie van VWS.

Binnen September wordt al veel gehandeld in de ‘geest van de Wzd’. Zo staat de bewoner bij ons altijd centraal. Er wordt gekeken naar wat de individuele wensen en behoeften van bewoners zijn en hoe dat vertaald kan worden naar een goede uitvoering. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en verwanten. Kortom, met de komst van de Wzd worden er nieuwe begrippen, functies en werkwijzen geïntroduceerd, maar in de kern komt het grotendeels overeen met hoe we de zorg bij September - elke dag opnieuw - vormgeven.

Werkgroep Wzd

In samenwerking met de SPAR (September Professionele Adviesraad) is een werkgroep Wzd in het leven geroepen, die de taak heeft gekregen de Wzd nog verder onder de aandacht te brengen binnen de teams bij September. Zij spreken met medewerkers over wat er nu precies valt onder onvrijwillige zorg binnen de Wzd, hoe ze een situatie met onvrijwillige zorg kunnen voorkomen, welke nieuwe functies er zijn binnen de Wzd, wanneer je het stappenplan Wzd gebruikt en hoe alles op de juiste wijze gerapporteerd en geëvalueerd kan worden.

‘Het mooie bij September is’, zegt Mariska Vukkink, medewerker Kwaliteit bij Wonen bij September, ‘dat op de werkvloer al veel wordt gedaan in de geest van de Wzd. De veranderingen zitten met name in het in gebruik nemen van het stappenplan Wzd en in nieuwe functies. We zetten in onze werkwijzen wel de puntjes op de i. Het stappenplan moet in het systeem komen. Op de werkvloer hoor je veel veel verwondering over voorbeelden uit de praktijk die we in de workshops hebben gezien: “Maar dat doen we toch helemaal niet zo bij September?” Dat is heel prettig, iedereen bij ons kijkt al veel naar gedrag, wensen, behoeftes, naar wat nodig is voor de bewoner. Het is goed dat te formaliseren.’

Terug naar overzicht

Zoek op trefwoord...