Veelgestelde vragen

Over en voor familie

Hoe blijft mijn familie op de hoogte van mijn welbevinden?

Uw familie krijgt regelmatig van de leidinggevende updates over hoe het met u gaat. Dat gaat via officiële overlegmomenten, maar ook gewoon via normale dagelijkse communicatie. De meeste leidinggevenden kiezen voor dagelijks contact met verwanten. Zo kunnen ze laten zien wat u bezighoudt, wat er gebeurt in het woonhuis en wat u meemaakt. Als er reden is om iets te veranderen in uw dagritme, medicatie of andere zorg, dan zal de leidinggevende natuurlijk altijd contact opnemen. Daarnaast mogen rapportages over de zorg die we aan u leveren altijd worden ingezien. Twee keer per jaar houden we een evaluatie, die we ook vastleggen. 

Vanaf 2020 kunnen verwanten ook gebruik maken van Caren Zorgt, een online dossier. Zo kunnen zij meelezen met rapportages, uw zorgplan inzien en informatie uitwisselen.

Mag mijn familie op bezoek komen wanneer zij willen? 

Ja, familie en vrienden mogen bij ons altijd langskomen. Er zijn geen bezoekuren of maximale aantallen bezoekers. Iedereen is altijd welkom.

Kan mijn familie blijven eten?

Ja, het is uw huis dus uw gasten mogen natuurlijk mee-eten. We koken graag wat extra voor uw bezoek.

Kan mijn familie blijven slapen?

Ja. In de meeste woonhuizen is het mogelijk voor uw familie om te blijven slapen. We kunnen een bed bijschuiven in uw appartement. Sommige woonhuizen hebben een logeerkamer.

Mijn kinderen wonen in het buitenland, kunnen zij ook voor langere tijd logeren?

Als er een logeerkamer beschikbaar is, is dit geen probleem. De kosten voor verblijf zijn altijd in overleg met de leidinggevende van het woonhuis.

Ga terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Zoek op trefwoord...