Veelgestelde vragen

Over zorg bij September

Hebben jullie ook crisisopvang?

Wij bieden geen crisisopvang. In sommige woonhuizen kan er tijdelijke opvang geboden worden in de logeerkamer in afstemming met verwanten en afhankelijk van de situatie. Hetzij van tijdelijke aard of voor doorstroom in het huis. Denk bij mogelijke crisisopvang in deze vorm bijvoorbeeld aan ziekenhuisopname van de verzorgende partner/mantelzorger.

Hoe borgen jullie kwaliteit?

Wij werken volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. U kunt ons laatste Kwaliteitsverslag online inzien.

Hebben jullie voldoende gekwalificeerd personeel?

Ja, bij September werken mensen van alle niveaus (1 tot en met 5 en een verpleegkundig specialist).

Wat is jullie score op Zorgkaart Nederland?

De score op Zorgkaart Nederland is sinds de oprichting in 2015 dik boven de 8,5. De huidige gemiddelde score ziet u hier.

Hoeveel kost wonen bij September?

Wonen bij September heeft huizen in heel Nederland. De prijzen van een appartement zijn afhankelijk van de ligging van het huis en de grootte en ligging van het appartement, net zoals bij alle andere huizen in Nederland. De kosten voor wonen bij September bestaan uit kosten voor wonen en kosten voor de zorg. De kosten voor zorg worden vergoed uit de Wlz. U betaalt in Nederland wel altijd een eigen bijdrage, berekend door het CAK. U leest hier meer over bij Kosten en ondersteuning .

Wat is mijn eigen bijdrage aan het CAK als ik woon bij September?

U betaalt voor September de lage eigen bijdrage via het CAK. Dit in tegenstelling tot veel reguliere instellingen, waar de hoge eigen bijdrage wordt berekend. De eigen bijdrage die het CAK berekent is afhankelijk van veel factoren, onder andere het eigen vermogen. U leest er meer over op de site van het CAK.

Is er 24-uurszorg aanwezig bij September?

Er is 24 uur per dag zorg aanwezig bij September.

Met welke indicatie mag je wonen bij September?

Bij September kunnen bewoners terecht met een zorgprofiel 4 of 5.

Waarin verschilt September van een verzorgingstehuis of verpleeghuis?

Een belangrijk verschil tussen Wonen bij September en verpleeghuizen is dat wij de zorg in een echt kleinschalig woonhuis leveren en niet zoals in de meeste verpleeghuizen op een kleinschalige afdeling. Een woonhuis geeft een geborgen omgeving en een huiselijke sfeer. Bij ons staan het dagelijks leven (koken, wassen, tuinieren, bewegen, creatieve momenten) en eigenwaarde en zelfredzaamheid voorop. Kijk voor een beeld van wat er dagelijks in de huizen van September gebeurt ook eens op Facebook en Instagram.

Daarnaast zijn de kosten bij September gescheiden tussen wonen en zorg, dat is anders dan in de meeste verpleeghuizen, waar u een totaalbedrag betaalt voor wonen en zorg.

In Nederland bestaan verzorgingstehuizen niet meer.

Heeft September ook behandeling?

Wij werken bij September zonder behandeling, maar natuurlijk is er de mogelijkheid om behandeling te consulteren.

Hebben jullie een kwaliteitskeurmerk?

Alle woonhuizen binnen de pijler Woonzorg zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook alle nieuwe woonhuizen gaan mee in het certificeringstraject. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de woonhuizen en het kwaliteitsmanagement geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. 

Voor welke taken schakelen we deskundigheid in van buitenaf?

Bij September hebben we veel samenwerkingspartners voor zorg die we zelf niet standaard in huis hebben. Altijd is de huisarts de eerste behandelaar van onze bewoners naast de dagelijkse zorg die we bieden. Als de huisarts de benodigde specialistische kennis niet heeft, kunnen we via de huisarts altijd een beroep doen op de specialist ouderengeneeskundige of een psycholoog. Verder werken we samen met bijvoorbeeld een vaste fysiotherapeut voor beweegprogramma’s en schakelen we specialistische zorg als wondzorg in via onze partners in de regio.

Ga terug naar het overzicht van veelgestelde vragen.

Zoek op trefwoord...