De mensen achter September

Michiel van Putten - oprichter en bestuurder

Michiel van PuttenMichiel is als oprichter de drijvende kracht achter Wonen bij September. Hij heeft een passie voor het realiseren van betere woonomgevingen voor mensen met een zorgbehoefte. Als ondernemer stelt hij mensen uit de zorg in staat om zorg te leveren vanuit hun hart. In de afgelopen tien jaar realiseerde hij meer dan honderd kleinschalige woonhuizen voor mensen met een zorgbehoefte. Inmiddels heeft hij met Wonen bij September een voorbeeldfunctie voor de zorg van de toekomst in Nederland. Naast oprichter van September is Michiel ook nauw betrokken bij Allerzorg.

michiel.vanputten@wonenbijseptember.nl - 06 248 556 38

Roy Rempe - bestuurder

Roy is samen met Michiel op bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van September en Allerzorg. Hij heeft volop aandacht voor en investeert in zorgprofessionals en zorgbedrijven die het zorgstelsel verbeteren door zorg vanuit de behoefte van de mens te organiseren en daarbij onder meer kosten te verlagen en kwaliteit en service te verhogen.

roy.rempe@allerzorg.nl

Cassandra van den Berg - kwaliteit, onderzoek en opleidingen

In het managementteam van September is Cassandra verantwoordelijk voor de kwaliteit, opleiden en onderzoek binnen September. Belangrijke onderwerpen die terecht volop in de belangstelling staan. Cassandra ziet erop toe dat gewerkt wordt binnen kwaliteitsstandaarden en het kwaliteitskader verpleegzorg. Met haar jarenlange ervaring binnen verschillende organisaties op deze onderwerpen geeft zij September de noodzakelijke slagkracht op deze onderwerpen. Zij is ook voorzitter van een van de pilots die horen bij het landelijke project Leefplezier.

cassandra.vandenberg@wonenbijseptember.nl - 06 232 688 53

Monique Willemsen - leidinggevende

Monique WillemsenMonique werkt met volle overtuiging aan een betere woonomgeving voor ouderen met verschillende vormen van dementie. Na ruim dertig jaar ervaring bij diverse traditionele zorginstellingen besloot Monique om aan de slag te gaan voor ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Al voordat het eerste woonhuis van September open ging was zij nauw betrokken bij de oprichting van de organisatie en de ontwikkeling van de visie. Sinds 2017 is Monique leidinggevende bij September Zevenaar. 

monique.willemsen@wonenbijseptember.nl