Kosten

 

Goede zorg hoeft niet duur te zijn. Wonen bij September is al mogelijk voor bijna iedereen. In sommige woonhuizen zelfs voor mensen met alleen AOW.

Bij September maken we onderscheid tussen de kosten voor het wonen en de kosten voor zorgverlening. Voor de zorg kijken we met u en uw verwanten naar wat aan hulp en verzorging nodig is om u te helpen. Hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt. De kosten voor de zorg worden vergoed door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Goede zorg betekent voor ons dat u tevreden bent. Daarbij hoort ook dat u weet wat u betaalt, wat u daarvoor mag verwachten. Uiteraard kunnen we u helpen bij het aanvragen van de indicatie en indien van toepassing een pgb als u dit op prijs stelt.

Woonkosten verschillen per woonhuis

Bij September verschilt het bedrag per woonhuis en per appartement. U kunt een vergelijking maken met de woningmarkt: wonen in een mooi huis in de Randstad is duurder dan wonen in een huis in een oostelijke provincie. Zo zijn ook de kosten voor appartementen in onze woonhuizen verschillend. 

Kosten voor de zorgverlening

De behoefte van elk individu verschilt. Daarom vinden wij het belangrijk om voor elke bewoner een plan op maat te maken. In dit plan kijken we samen met de bewoner, familie, mantelzorgers en ons team naar de achtergrond, gezondheidssituatie, de wensen en de behoeften van de bewoner zelf. Op basis hiervan maken wij voor elke bewoner een offerte op maat.

Waarom is Wonen bij September betaalbaar?

Bij September geloven we in goed zorgen voor iedereen. We richten onze organisatie zo in dat wij ons op elk moment kunnen aanpassen aan dagelijks wisselende behoeftes. Wij geloven niet dat managers een directe bijdrage leveren aan het welzijn van onze bewoners. Daarom hebben we er zo min mogelijk van. De leidinggevende en het team zijn professionals en beter dan wie dan ook in staat om te bepalen hoe onze bewoners een fijne dag kunnen hebben. Management bij September heeft als taak om de omgeving te creëren waarin zij dit veilig en vertrouwd kunnen doen. Elke dag weer.

Bij September doet dus iedereen waar hij of zij goed in is en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor. September besteedt daardoor het geld op de werkvloer, daar waar dit het hardste nodig is.