Kwaliteit

Bij September is kwaliteit van zorg vanzelfsprekend. Er mag simpelweg nooit discussie over zijn. In de woonhuizen van September zijn 24 uur per dag bevoegde en bekwame medewerkers aanwezig.

De kwaliteit van September gaat over kwaliteit van leven. Bij September vinden we dat we kwaliteit hebben geleverd als alle bewoners terugkijken op een fijne dag. Elke dag opnieuw. We kennen iedereen die bij ons woont persoonlijk en weten dus waar zij blij worden. Zo zorgen we voor een leefomgeving die aansluit bij de bewoners, elke dag.

Vijf woonhuizen zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked: Apeldoorn, Twello, Wageningen, Witmarsum en Zevenaar.

Kwaliteitsverslag 2017

Kwaliteit staat bij September hoog in het vaandel. En kwaliteit is simpel: het leven van alledag kunnen voortzetten zoals men dat thuis gewend was. In de woonhuizen van September leeft men zoals thuis. Waar nodig en waar wenselijk ondersteund door deskundige medewerkers die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Bij September zijn altijd voldoende medewerkers beschikbaar zodat persoonlijke aandacht, warmte en liefde daadwerkelijk kunnen worden geboden. Hoe wij werken om deze kwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren, leest u in het Kwaliteitsverslag 2017.

Download het hele kwaliteitsverslag 2017 in pdf.

Netwerk van experts

De meest waardevolle experts waar September gebruik van maakt zijn de familieleden en naasten van onze bewoners. Zij vertellen ons wat belangrijk is. Wij vragen juist hen om de kwaliteit van September te beoordelen. Op deze manier maken wij samen met de bewoner en familie de zorg persoonlijk en op maat.

Wij werken met een platte organisatie waarbij de ervaren leidinggevende het team in het woonhuis aanstuurt, een gemengd team van gekwalificeerde bevlogen verzorgenden tot mensen met een groot hart en empathisch vermogen. Het team kan terugvallen op een krachtig en divers netwerk van specialisten en experts.

Klachtenregeling

Het vroegtijdig geven van feedback verhoogt de kwaliteit en voorkomt dat ontevredenheid kan uitgroeien tot klachten. Ondanks ons streven om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden kan het voorkomen dat u een klacht of verbeterpunt wilt bespreken. De leidinggevende van het woonhuis is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Als de leidinggevende geen bevredigende oplossing kan bieden, gaat de directie graag met u in gesprek. Toch kan het voorkomen dat het niet lukt om er in onderling overleg uit te komen. In een dergelijk geval zal er een beroep gedaan worden op een mediator om te kunnen bemiddelen tussen partijen.

Onafhankelijk bemiddelaar

Als u advies wilt met betrekking tot het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en/of bemiddeling hierbij dan kunt u ook met de onafhankelijk bemiddelaar van Quasir contact opnemen. Hierbij merken we wel op dat ook deze bemiddelaar u altijd eerst zal terugverwijzen naar Wonen bij September als u uw klacht nog niet heeft besproken met de leidinggevende of directie zelf. Dat blijft altijd de eerste stap.

De contactgegevens van deze bemiddelaar zijn:

Quasir
Telefoon: 06-48445538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Postadres: Klachtbemiddeling Quasir Postbus 1021 7940 KA Meppel

Bent u het oneens met onze beslissing? Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschillencommissie. Wonen bij September is aangesloten bij ‘De Geschillencommissie’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.degeschillencommissie.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Het Klachtenreglement

Het Klachtenreglement van Wonen bij September is openbaar, u leest het hier.