Meer over dementie en geheugenproblemen

Er valt veel te vertellen over dementie en geheugenproblemen. In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2050 naar 400.000. Daarmee is het de snelst groeiende volksziekte in ons land. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.

Samenwerking

Dementie is niet de enige ziekte die geheugenproblemen veroorzaakt, maar wel de voornaamste. Wij werken samen met verschillende organisaties die onderzoek doen naar dementie, Alzheimer en andere vormen van geheugenproblemen. Wij vinden het belangrijk dat onderzoek en ontwikkeling leidt tot betere zorg voor deze groep mensen. We delen daarom ook kennis en informatie met ouderenorganisaties, belangenbehartigers en campagnemakers die dementie en geheugenproblemen onder de aandacht brengen.

Regelmatig zijn we te gast op congressen, lezingen en bij investeerdersavonden, waar geïnteresseerden het verhaal horen van September – over hoe zorg voor ouderen met geheugenproblemen anders kan, op een liefdevolle, warme en betrokken wijze.

Wilt u meer weten over dementie en geheugenproblemen? U vindt veel informatie via deze organisaties:

Alzheimer Nederland 

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven zij voorlichting over dementie, bieden ze ondersteuning en komen ze op voor betere zorg voor mensen met dementie. Ook maakt Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Tao of Care 

Tao of Care, de organisatie van prof. mr. dr. Anne-Mei The, komt vanuit etnografisch onderzoek tot oplossingen voor (in)formele zorg en ondersteuning. Zij helpen deze in praktijk te brengen op persoonlijk, professioneel, opleidings- en beleidsniveau. Van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen die het medische, psychologische en sociale domein in balans brengen: deze aanpak leidt tot betere, betaalbare zorg en ondersteuning.

Samen dementievriendelijk 

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Tot 2020 is het doel Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. U kunt zelf uw kennis van dementie testen én dementievriendelijk worden via de test op de site.

ANBO

De ANBO is de belangenorganisatie voor senioren in Nederland. ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen.

Dementie Verhalenbank 

De verhalen op Dementie Verhalenbank geven een stem aan mensen met dementie en hun omgeving. Onderzoekers van de UvA analyseren de verhalen. Zo kunnen we de maatschappij beter inrichten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Wij werken samen met Dementie Verhalenbank door lastige situaties, zoals intimiteit, handelingsverlegenheid bij mantelzorgers of wensen van bewoners in kaart te brengen. Tao of Care en de Dementie Verhalenbank doen samen met September onderzoek naar dit soort situaties, om de ondersteuning nog beter in te richten. September stelt haar praktijk hier graag voor open.