Voor wie is Wonen bij September

Bij September wonen mensen met geheugenproblemen, zoals de ziekte van Alzheimer en dementie, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Voor het wonen in een huis van September is een Ciz-indicatie zzp 4 of hoger nodig.

Het wonen bij September is bereikbaar voor een brede groep mensen. Voor de meeste locaties geldt dat een inkomen uit AOW en een klein aanvullend pensioen of eigen vermogen voldoende is. Dankzij de lage eigen bijdrage zijn de totale kosten vergelijkbaar met het verblijf in een regulier verpleeghuis. In tegenstelling tot andere particuliere initiatieven in de ouderenzorg is het wonen bij September bereikbaar voor nagenoeg iedereen.

Zelfredzaamheid voorop

Bij het leveren van zorg aan mensen met geheugenproblemen, gaan wij ervan uit dat de bewoners, en ook de verwanten, het belangrijk vinden dat de eigenwaarde en de zelfredzaamheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Bij September wonen veelal mensen die gezelligheid zoeken, die graag hun leven blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp, als dat nodig is.

Niet meer verhuizen

Mensen hoeven, als ze bij September wonen, niet meer te verhuizen. Ze vinden bij September de zorg die ze nodig hebben, in welk stadium van dementie of andere geheugenproblematiek ze ook zijn. Bij September is de verzorging volledig ingericht op alle fasen en bieden we een veilige, warme en geborgen omgeving voor alle bewoners.