Voor wie is Wonen bij September

Bij September wonen ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen.

Zorgprofiel

Wonen bij September kan met een zorgprofiel VV 04 of VV 05. Dit staat voor:

  • VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (VV 04)

  • VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg (VV 05)

Een zorgprofiel ontvangt u bij het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 

Toegankelijk en betaalbaar

Het wonen bij September is bereikbaar voor een brede groep mensen. Voor de meeste woonhuizen geldt dat een inkomen uit AOW en een klein aanvullend pensioen of eigen vermogen voldoende is. Dankzij de lage eigen bijdrage zijn de totale kosten vergelijkbaar met het verblijf in een regulier verpleeghuis. In tegenstelling tot andere particuliere initiatieven in de ouderenzorg is het wonen bij September bereikbaar voor nagenoeg iedereen.

Zelfredzaamheid voorop

Bij het leveren van zorg aan mensen met dementie, gaan wij ervan uit dat de bewoners, en ook de verwanten, het belangrijk vinden dat de eigenwaarde en de zelfredzaamheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Bij September wonen vooral mensen die gezelligheid zoeken, die graag hun leven blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp, om dat mogelijk te maken.

Niet meer verhuizen

Mensen hoeven, als ze bij September wonen, niet meer te verhuizen. Ze vinden bij September de zorg die ze nodig hebben, in welk stadium van dementie of andere geheugenproblematiek ze ook zijn. Bij September is de verzorging volledig ingericht op alle fasen en bieden we een veilige, warme en geborgen omgeving voor alle bewoners.

Hulp bij keuze

Het kiezen voor een nieuwe woonomgeving voor uzelf of familie met dementie is ingrijpend. Wij vinden dat u dat goed geïnformeerd moet doen. Behalve de informatie die wij u kunnen verstrekken, kunt u ook contact opnemen met een onafhankelijke ondersteuner. Dit is voor ieder woonhuis verschillend. Het zorgkantoor in uw regio regelt dit voor u. De leidinggevende van het woonhuis waarin u interesse heeft, kan u verder helpen. Deze zorgt ervoor dat u met de juiste persoon of organisatie in contact komt.