Waarom September?

September heeft als missie om kleinschalig wonen met zorg aan te bieden voor ouderen met dementie in woonhuizen waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan. Particuliere zorg, toegankelijk voor bijna iedereen in Nederland.


Ouderenhuisvesting in Nederland kan beter: minder grootschalig waardoor minder overhead en minder managementlagen nodig zijn. Geen belemmerende regels of terreur van protocollen waarin iedereen hetzelfde dagritme moet hebben. Minder massaal dan de traditionele bejaardenhuizen, maar minder duur dan het wonen op stand, iets wat slechts voor een enkeling is weggelegd. En gebaseerd op alles wat ouderen met dementie nog wel kunnen. We geloven dat er meer kwaliteit geleverd kan en moet worden met meer liefde en warmte in het dagelijks leven voor ouderen met dementie. Wij maken kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Het ontstaan van September

September is opgericht door twee gedreven mensen met jarenlange ervaring in zorg, ondernemen, huisvesting en sociale vraagstukken. September is ontstaan uit eigen behoefte en frustratie over de manier waarop wordt aangekeken tegen ouder worden en de huidige gang van zaken in veel reguliere zorginstellingen.

Vaak moeten ouderen hun eigen vertrouwde meubelen en gewoonten achterlaten en zich volledig conformeren naar de processen, protocollen en regels die het dagritme bepalen in veel ‘traditionele’ zorginstellingen. Bij September geloven we dat de zorg en huisvesting van ouderen beter en betaalbaarder kan en moet. Daarom hebben wij ons tot doel gesteld om kleinschalige ouderenhuisvesting te realiseren waar ouderen op een kwalitatieve en liefdevolle manier oud kunnen worden met een gelijkgestemde groep mensen. Beschikbaar voor een breder publiek dan alleen vermogende personen. Inmiddels heeft Wonen bij September verschillende woonhuizen en komen er elk kwartaal huizen bij. Voor een volledig overzicht van de huizen die open zijn en de huizen die op dit moment verbouwen, kijkt u hier.

De naam September

Het eerste wat in ons opkwam toen wij zochten naar een naam was September. September symboliseert een zonnig einde van de zomer, maar nog lang niet zo kaal als een winter. September kan een hele mooie warme maand zijn waarin planten en bloemen nog vaak lang groeien. Het gevoel van September zou in onze ogen een warme deken moeten zijn die men om zich heen kan slaan.